Filipini (COr)

http://www.filipini.eu

Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri

Congregatio Oratorii S. Philippi Nerii

 

Prokurator generalny: P. Edoardo Cerrato COr
Via di Parione 33, 00186 Roma
tel. +39/06/6892-537

Prokurator Federacji Polskiej Ks. mgr lic. Zbigniew Starczewski COr
Święta Góra-Głogówko 1, 63-800 Gostyń Poznański
tel. 65-57-20-014; e-mail: sanktuarium@filipini.gostyn.pl

33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 9
tel. 14-62-62-621, fax 14-62-62-692, e-mail: biuro@filipini.eu
Strona WWW: http://www.filipini.eu

© Kuria Diecezjalna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Legionów 30,
tel. centrala (0-14) 63-17-300 fax (0-14) 63-17-309; e-mail:kuria@diecezja.tarnow.pl,
Kontakt: moderator: redakcja@diecezja.tarnow.pl , webmaster: admin@diecezja.tarnow.pl