Informacje z życia zakonnego


Informacja z dnia: 2012-09-25

Dni skupienia dla Sióstr Przełożonych w Tarnowie 2013/2014

Tarnów, WSD, ul. Piłsudskiego 6

DATA

PROWADZĄCY

OPRAWA LITURGICZNA

6. X

Ks. mgr lic. Piotr Boraca

Siostry Szarytki

3. XI

Ks. mgr Józef Partyka

Siostry Karmelitanki

1. XII

O. Ryszard Bożek CSsR

Siostry Służebniczki Dębickie 

5. I

 

Siostry Józefitki

2. II

Święto Życia Konsekrowanego

2. III

Ks. Dr hab. Piotr Łabuda

Siostry Nazaretanki

6. IV

 

Siostry Albertynki

4. V

Ks. Dr Zbigniew Krzyszowski

Siostry Służebniczki Starowiejskie

Nowy Sącz, Biały Klasztor

DATA

PROWADZĄCY

OPRAWA LITURGICZNA

13. X

Ks. mgr lic. Piotr Boraca

 Siostry Szarytki

10. XI

Ks. mgr Józef Partyka

Siostry Niepokalanki

 XII

O. Ryszard Bożek CSsR

Siostry Służebniczki Dębickie

12. I

 

Siostry Józefitki

2. II

Święto Życia Konsekrowanego

9. III

Ks. Dr hab. Piotr Łabuda

Siostry Nazaretanki

 IV

 

Siostry Albertynki

11. V

Ks. Dr Zbigniew Krzyszowski

Siostry Służebniczki Starowiejskie

© Kuria Diecezjalna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Legionów 30,
tel. centrala (0-14) 63-17-300 fax (0-14) 63-17-309; e-mail:kuria@diecezja.tarnow.pl,
Kontakt: moderator: redakcja@diecezja.tarnow.pl , webmaster: admin@diecezja.tarnow.pl