Informacje z życia zakonnego


Informacja z dnia: 2012-09-25

Dni skupienia dla Sióstr Przełożonych w Tarnowie 2013/2014

 
Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Piłsudskiego 6
 

DATA
PROWADZĄCY
OPRAWA LITURGICZNA
3. X
br. Jan Kania OFM cap
Siostry Józefitki
7. XI
ks. Jerzy Jurkiewicz
Siostry Służebniczki Starowiejskie
5. XII
ks. Wiesław Frączek COr
Siostry Albertynki
9. I
o. Ryszard Bożek CSsR
Siostry Nazaretanki
1. II
Nieszpory
2. II
Święto Życia Konsekrowanego w Tarnowskiej katedrze
6. III
 o. Grzegorz Chomiuk OFM

Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej

3. IV
  o. Ignacy Piotr Rogusz OCist 

Siostry Szarytki

8. V
 ks. Antoni Bielak
Siostry Służebniczki Dębickie

 
www.zakony.diecezja.tarnow.pl
 
Ks. dr Jerzy Jurkiewicz, wikariusz biskupi do spraw zakonnych
tel. 14/ 633 28 32; 694451424
e-mail: zakony@diecezja.tarnow.pl
 
S. Anna Haas NMPNP, referentka diecezjalna
tel. 724508025
e-mail:referentka@diecezja.tarnow.pl

© Kuria Diecezjalna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Legionów 30,
tel. centrala (0-14) 63-17-300 fax (0-14) 63-17-309; e-mail:kuria@diecezja.tarnow.pl,
Kontakt: moderator: redakcja@diecezja.tarnow.pl , webmaster: admin@diecezja.tarnow.pl