Main Content

Wasze intencje, prosby, podziękowania

Proszę o modlitwę w dniu 8 grudnia za moje córki Matyldę Bober lat 9 oraz Klarę Bober lat 8 z prośbą o łaski Boże dary Ducha i Bożą opiekę i zdrowie. Proszę o modlitwę za Matyldę Bober w dniu 9 grudnia z okaxji urodzin z prośbą o zdrowie. Bóg zapłać Ojciec córek
Aleksander Bober

O uratowanie malzenswa Katarzyny I Andrzeja
Katarzyna

Błagam o modlitwę o uwolnienie od wszelkich ataków diabelskich i chorób od nich pochodzących. Niech ich Bóg z Maryją i całym Niebem zniszczą niech idą precz ode mnie i moich bliskich! PILNE
Mateusz

Proszę o modlitwę, o uzdrowienie ducha i ciała o umocnienie wiary, nadziei i miłości,pokój serca; o światłość Ducha Świętego w wypełnianiu woli Bożej i jego 7 darów;, o ochronę Matki Bożej od wszelkiego zła i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. o cud uzdrowienia z ch. raka i potrzebne łaski przy operacji dla Zbigniewa. o cud uzdrowienia z ch. Parkinsona dla Marii, umocnienie, miłość,pokój i cierpliwość przy opiece. o uzdrowienie serca i umysłu z zranień, o uwolnienie z natrętnych dręczących bluźnierczych myśli i spokojny sen w intencji Bogu wiadomej. Grażyna
Grażyna

Szczęść Boże, Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego uzdrowienia, a także o inne potrzebne łaski dla mnie i mojej Rodziny. Bóg zapłać za modlitwę.
Magdalena

Proszę o modlitwę w następujących intencjach : -o ochronę i obronę od ataków złego , wszelkich uroków, zaklęć , przekleństw, -o uwolnienie od wszelkiego rodzaju zniewoleń , niemocy, braku wiary oraz nawrócenie i przebaczenie wraz z czystym sercem , -o łaskę mądrości i roztropności, pokoju ,zdrowia, odwagi, męstwa i siły, -o łaskę przygotowania się do spowiedzi generalnej, -o łaskę poddania się Duchowi Świętemu i jego prowadzeniu, -o łaskę miłości Pana Boga i bliźniego wraz z miłością miłosierną, - o zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe , - o znalezienie czasu do przygotowania się do spowiedzi generalnej oraz kapłana i kierownika duchowego. Chciałbym prosić o modlitwę w tych intencjach jak najdłuższą , co najmniej nowennową dla siebie, osób mi bliskich polecanych Panu Bogu oraz wszystkich podopiecznych. .Z Bożym podziękowaniem .Bóg zapłać !Pokój i Dobro ! Brat w Chrystusie –Leszek Proszę również o oddalenie ode mnie (moich bliskich polecanych Panu Bogu oraz podopiecznych ) nieprzyjaciół, uwolnienie od klątw, przekleństw, uroków i ich następstw oraz grzechów pokoleniowych i ich skutków. Proszę o łaskę nawrócenia ,żywej wiary ,nadziei i miłości , Bożego Pokoju i przebaczenia oraz siły i pomocy od Pana Boga dla Marków, Jarosławów. Adamów i Monik wraz z Sylwkami i Magdą i Andrzejami oraz Marty z Marcinami i Lilianną wraz Maksymilianem i Teresą i Mariannami i Leszkiem i Miłoszem oraz Małgorzatą, Robertem, Janiny z Zenkiem ,Halinek ,Ryszarda i Dariuszów i Jurka wraz z Tomaszem i Robertów oraz Jarosławów i Stanisławów i Krzysztofów i Alana ,Karoliny i Alicji oraz Kazimiery oraz Kamila ,Marii ,Tadeusza i Agaty Mirosława ,Sebastianów i Iwony ,Daniela , Jozefa, Pawła i Joanny, Jacka i Krystyny oraz Bożeny i Adama oraz Małgorzaty i Łukasza wraz z Krzysztofem i Joanną oraz dla Agnieszki i Jarosława. Proszę o łaskę miłosierdzia dla nich, szczególną opiekę Matki Bożej oraz orędownictwo wstawiennictwo Wszystkich Świętych wraz z Aniołami dla ich dzieci i bliskich .Proszę o modlitwę jak najdłuższą .Dziękuję .Z Panem Bogiem ! P.S. Proszę również o ochronę ,obronę i uwolnienie od działań, dręczeń i ataków diabelskich. Proszę o ochronę ,obronę i uwolnienie od działań, dręczeń i ataków diabelskich dla Monik, Aleksandry, Andrzejów ,Marków ,Magd, Sylwków i Adamów ,Marianny ,Leszka, Teresy i Jurka oraz Miłosza wraz z Małgorzatą i Tomaszem i Robertów i Jarosławów i Stanisławów i Alana ,Haliny, Karoliny i Alicji oraz Marii, Tadeusza i Agaty oraz Janiny i Zenonów wraz z Mariolą i Zbyszkiem oraz Adamem i Cris oraz Mirosława i Sebastianów i Iwony wraz z Krzysztofami oraz Jacka i Krystyny , Adama oraz Ew z mężami i Małgorzaty z mężem oraz Waldemara z żoną i Marcina i Krzysztofa z żonami oraz Zosi z rodziną oraz Danuty z Przemysławami oraz Bożeny z rodziną i Joanny z rodziną . Proszę o łaskę nawrócenia dla nich o siłę ,mądrość i roztropność w podejmowaniu decyzji oraz o pomoc ludzi których napotykają na swojej drodze .Niech zwycięski Krzyż Jezusa Chrystusa będzie położony przed nimi ,niech Najświętsza Maryja otoczy ich płaszczem miłości, niech Przenajświętsza Krew Zbawiciela-Jezusa Chrystusa ich obmywa i daje siłę do walki z przeciwnościami .Niech Miłosierdzie Pańskie spocznie na nich i ich bliskich i polecanych Panu Bogu .Niech ich wrogowie będą odesłani pod krzyż do stóp Króla Jezusa Chrystusa . Pokój i Dobro !O zdrowie duszy i ciała oraz umysłu i łaskę żywej wiary ! O zdrowie, dobrą opiekę ,cierpliwość i wytrwałość w znoszeniu cierpienia i wszelkich dolegliwości oraz o szybki powrót do zdrowia oraz Boży Pokój, szczególną opiekę Matki Bożej ,Aniołów i błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, dla ,o. Sławomira i ks. Waldemara ,ks. Mateusza ,księży Piotrów ,ks. Andrzeja ,ks. Zbigniewa oraz ks. Krzysztofa, ks. Jana, ks. Sylwestrów ,ks. Sławomira i ks. Karola i Grażyny i Jana wraz z Jackiem ,Beatą i Januszem i Anną oraz Halinką jak i Jadwigi i Artura. Proszę o odwagę w pokonywaniu trudności i siły oraz zdrowie. Prosi Leszek .O zdrowie dla Marków. Proszę o łaskę trzeźwości i nawrócenia dla Andrzeja . PROSZĘ RÓWNIEŻ O POMOC I WSPARCIE W ROZWIĄZYWANIU ZAISTNIAŁYCH PROBLEMÓW ORAZ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA WSZELKIE POCZYNANIA ,AMEN, DZIĘKUJĘ, Proszę również o szybki powrót do zdrowia ojca Sławomira oraz Jacka ks.Waldemara i Andrzeja oraz Marię, Leszka , Grażyny, Marków, Marianien ,Stanisławy i braci i siostry w Jezusie Chrystusie polecanych Panu Bogu. O łaskę miłosierdzia dla dusz zmarłych Stanisławy, Moniki ,Andrzeja ,Jadwigi,Adriana,Feliksa ,Małgorzaty, Genowefy, Artura, Barbary ,Zofii, Andrzeja , ,Zbigniewów, Stanisława , Janiny .Rafałów , ks .Bolesława , ks.Mieczysława ,ks. Dariusza, Eulalii wraz z Tadeuszem, Czesławów ,Marty, Adama, Danuty ,Janów i Ireneusza i Ryszarda, Wiesławy wraz z Ludwikiem i Henrykami oraz Robertem i Kazimierzem i Bożeną i Rafałem oraz Aliną i Pawłem i Kamilą i Dagmarą oraz Waldemara i Mirosława i wszystkich dusz czyśćcowych oraz pokój i miłość i wzajemne przebaczenie dla wszystkich którzy są pogrążeni w smutku i żalu. O łaskę miłosierdzia dla dusz zmarłych Andrzeja oraz Janów i Felicjana oraz Janusza ,Ryszardów i Joanny i Anny i Dagmary oraz Tomasza , Marty i Adama ,Danuty i Wiesławy i Ludwika i Zofii oraz Bożeny i Kazimierza ,Rafałów wraz z wszystkimi duszami czyśćcowymi . O łaskę miłosierdzia dla dusz Św. Pamięci Stefana, Janów i Romualda, Romana, Zbigniewa, Andrzeja i Felicjana, ks. Bolesława , ks. Henryka ,ks.Tomasza, ks.Mieczysława i Marianny, Władysława ,Czesławów,Mirosławów ,Czesławę i Jadwigę, Januszów ,Janów i Ryszardów i Eli oraz Eulalii ,Tadeusza i Tomasza oraz Ireneusza , Marty i Adama ,Danuty i Wiesławy i Ludwika oraz Kazimierzów i Eugenii, Bożeny oraz Zbigniewów i Ryszarda wraz z Moniką oraz Jana i Kamili .O pokój i miłość miłosierną Ich Dusz . Niech Niebo będzie dla Nich nowym i wiecznym Domem .Amen .Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a Światłość Wiekuista niechaj Im Świeci. Amen ! O błogosławieństwo Boże dla rodziny Dudów oraz Harasimowiczów szczególną opiekę Matki Bożej, siły i zdrowie wszelką pomoc i wsparcie wraz z łaską żywej wiary i nawrócenia oraz o Pokój Boży i wzajemną miłość. O zdrowie i łaskę żywej wiary dla Marty z rodziną,Marka,Renaty ,oraz Marianny i polecanych Panu Bogu w tym Małgorzaty i Łukasza oraz Iwony z rodziną . O łaskę umocnienia i scalenia małżeństwa Joanny i Krzysztofa zagrożonego rozwodem. Niech Najświętsza Maryja Panna otoczy Swym płaszczem Miłości ,zanurzy w Matczynym Sercu i niech oręduje i wstawia się za Nimi u Swego Syna Jezusa Chrystusa . O łaskę zdrowia dla Marianien ,Leszka,Darków,Stanisława,Andrzejów,Darków i Adama oraz Małgorzaty z mężem.O łaskę ochrony i obrony przed atakami złego i demonów ,szczególną opiekę Matki Bożej i Archanioła Michała i jego wojska Niebieskiego. O łaskę wstrząśnięcia dusz i poruszenia sumień oraz pojednanie z Panem Bogiem dla Monik i Magd i Sylwestrów, Roberta, Marka, Leszka, Dariuszów, Andrzejów. O uwolnienie od demonów, alkoholizmu, samobójstwa, rozpaczy, apatii, poddania się i załamania. O siłę do przetrwania trudnej sytuacji i znalezienie oparcia i pomocy w ramionach kochającego Ojca wraz z Synem Bożym i Duchem Świętym .Amen.O błogosławieństwo dla rozległej Rodziny i kuzynów oraz bratanic i bratanków ks.kan.Bolesława .O łaskę powrotu do zdrowia dla Maksymiliana . O zdrowie dla Zofii ,Marków, Marianny, Leszka, Ewy , Darków, Andrzejów , Marcinów, Marty i polecanych Panu Bogu.
LESZEK

Proszę o modlitwę za mnie.O łaskę uzrowienia i uwolnienia duszy i ciała. O łaskę dobrego, stałego spowiednika, o pomyślną operację którą mam przejść w najbliższym czasie i światło Ducha Św.dla lekarzy operujących i żeby Pan postawił na mojej drodze najlepszych lekarzy. Proszę również o uzdrowienie chorób duszy i ran, a w najbliższym czasie o siłę psychiczną,duchową, pokój serca. Proszę o dobrą i owocną,przynoszącą pokój spowiedź i aby Pan postawił mi kapłana który mnie wysłucha, pomoże, wesprze i pouczy co mam robić. Proszę o łaskę zabrania lęków i dręczeń, o łaskę poprawy i uzdrowienia sytuacji z pracą,żeby wreszcie móc pójść do pracy po tych ponad 9 latach bez lęków, bo nie wiem co z sobą zrobić. O sens życia,o podjęcie pracy tam gdzie Pan chce i o łaskę potomstwa bo też ich z mężem nie mamy. Proszę o uzrowienie mojego życia i o łaski których teraz najbardziej potrzebuję.Proszę o siły do walki duchowej,żebym nie utraciła wiary nadzieji i o miłość.Proszę o łaskę dobrej relacji z Panem Jezusem abym się Go nie bała, o relację miłości abym Go nie raniła...proszę o łaskę zabrania lęków i dręczeń, nie mogę się uspokoić. O uzdrowienie emocji, skrupulatnego sumienia, o łaskę rozeznawania co jest grzechem a co już nerwicą czy depresją, o łaskę mądrości i rozeznawania duchów,sytuacji.Mam straszne lęki.Z serca Bóg zapłać.Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana.
Magdalena

Boże ratuj nas od niepowodzeń w życiu, działaniu, przedsięwzięciach. Ratuj od lenistwa, braku wiary i sił, szczególnie na rzecz Tota Tua. Prosimy, wypełniaj całą sale ludźmi aby wszystkie miejsca były wykupione na każdym spotkaniu Tota Tua, abyśmy dzięki pasjom, talentom mogły się utrzymać i służyć ludziom na Twoją Chwałę, przy okazji dzieląc się doświadczeniem Twojej Miłości. Chroń nas i nasze rodziny od wszelkiego przekleństwa, zazdrości, nienawiści i innych, które od Ciebie nie pochodzą. Dodaj nam odwagi i przekonania, ze mamy wierzyć w Twój plan. Maryjo i wszyscy święci wstawiajcie się w tych błaganiach oraz za wszystkie uczestniczki spotkań.
Helena

Proszę o modlitwę w intencji Mamy mojej koleżanki. Pani Janina cztery dni temu dowiedziała się o bardzo złej chorobie i że zostało jej kilka dni życia. Ta wspaniała Mama i Babcia bardzo pragnie doczekać IKomunii Swietej swojej wnuczki Oleńki. Cała Rodzina i znajomi odmawiają nowenne pompejańską ale potrzebujemy pomocy Sióstr. Błagamy o wsparcie modlitwą.
Marzena

Drogie Siostry, proszę o modlitwę w intencji mojego brata Krzysztofa i jego żony Marty, którzy mają duże kłopoty wychowawcze z nastoletnią córką, o umocnienie więzi małżeńskiej, zaprzestanie konfliktów w ich domu i o opamiętanie się dla ich córki Oliwii.
Emilia

Proszę o modlitwę w intencji o dar życia wiecznego dla Daniela. Bóg zapłać.
Sylwia

Trójco Święta, błagam dopomóż aby moja córka po tygodniowej nieobecności w przedszkolu, nie miała urazu do tego miejsca, nie czuła się tam odosobniona, odrzucona przez rówieśników, aby nie płakała w przedszkolu. Jesteśmy z mężem bezradni w tej sytuacji błagamy o pomoc
Dominika

w intencji przezwyciężenia trudności w zakończeniu ostatniego roku aplikacji
Agnieszka

o laske uzdrowienia dla Anny
jaroslaw zielinski

Proszę o modlitwę w intencji mojego Syna, który uwikłał się w uzależnienie, jest nieszczęśliwy, cierpi na stany depresyjne i mówi że nie chce żyć. Proszę o modlitwę o uwolnienie, uzdrowienie, uleczenie duszy aby znalazł swoje prawdziwe szczęście, miłość do siebie i innych oraz pokój w sercu aby zaowocowało czymś pożytecznym to nasze cierpienie dla nas i dla świata.
Małgorzata

Proszę siostry o modlitwę o łaskę zdrowia dla mamy Mirosławy.prosi syn. Bóg zapłać.
Marcin

Szczęść Boże! Bardzo proszę o modlitwę w intencji Izy, która uległa wypadkowi i walczy o życie. Bóg zapłać! Z Panem Bogiem!
Agnieszka

O uzdrowienie dla Mariusza i Bartka. O zdrowie i potrzebne Łaski dla Ewy, Artura,Krystyny, Ryszarda. Za dusze śp. naszych przodków i nawrócenie dla grzeszników. Za ludzi ,których skrzywdziłem. O udaną operację dla Marysi. Serdeczne Bóg zapłać
Mariusz

Szczęść Boże! Proszę o modlitwę w intencji wartościowej, rozwijającej pracy, znalezieniu prawdziwej miłości i przyjaciół, realizacji bożego powołania, jak najlepszych relacji międzyludzkich, słusznych wyborów na polu prywatnym i zawodowym. Proszę o dar radości, dojrzałości, roztropności i gorliwości w wypełnieniu moich obowiązków. Bóg zapłać!
Mateusz

z prosba o uratowanie malzenstwa Katarzyny I Andrzeja
katarzyna

o zdrowie dla taty
Paulina Marusarz

Szczęść Boże, Bardzo proszę o modlitwę o dar uzdrowienia z lęków, klaustrofobii. Dziękuję z góry. Pozdrawiam. Z Bogiem. Wojciech
Wojciech

Proszę o modlitwę o pomyślne załatwienie sprawy tj przyznanie stopnia niepełnosprawności na Komisji lekarskiej orzekającej o niepełnosprawności
Jolanta

Szczęść Boże . Proszę o modlitwę w intencji uwolnienia od dręczenia przez złego ducha mojej siostry Anny mieszkającej na Walii . Zwracam się również z prośbą o modlitwę wstawienniczą za księdza Artura o łaskę Ducha Świętego w rozeznaniu i podjęciu posługi egzorcystycznej . Bóg zapłać za wszystkie modlitwy .
Sylwia

Błagam o ratunek dla mojego ciężkochorego syna Michała . Błaga matka
Teresa

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Proszę Siostry o modlitwę w intencji Gabrieli ma mieć operacje, jest w szpitalu na ginekologii. Bóg zapłać Siostrom za modlitwę z Panem Bogiem.
Marcin

Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego męża Krzysztofa. Czeka go zabieg usunięcia znamienia. Krzyś leczy się na szpiczaka i bardzo boimy się by nie dotknęła go druga choroba nowotworowa. Bardzo proszę o modlitwę w intencji Krzysia i jego zdrowia.
Zofia

Proszę o modlitwę o wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy u Miłosiernego Jezusa Chrystusa o pomoc i dobre zakończenie sprawy Bogu wiadomej. Bóg zapłać za każdą modlitwę.
Adam

Proszę o modlitwę w dziekczynnej aby słowa poznania się wypełniły oraz w intencji zachowania i podejścia do życia córki Mai. Bóg zapłać
Paulina

Proszę o łaski dla Emilii:uzdrowienie dla jej ciała i duszy, - o pokój serca i przebaczenie, usunięcie z jej duszy śladów złości, pretensji, żalu, pychy, - o uleczenie ran po śmierci jej syna by Bóg wymazał z jej duszy wszystkie ślady poczucia krzywdy, które nie pozwalają jej z serca przebaczyć.
Sławomir

Proszę o modlitwę o uzdrowienie i odrodzenie mojego małżeństwa, nawrócenie męża, by mąż wycofał pozew rozwodowy (sprawa 6 grudnia), zakończył romans i wrócił do domu.
Jola

Szczęść Boże proszę o modlitwę za mojego brata, aby nie zakładał rodziny z rozwiedzioną kobietą, aby znalazł sobie pannę i zył po Bożemu. Bóg zapłać.
Wiola

Za ks.Leszka o siłę i wsparcie w pracy nad sobą , aby nigdy nie podejmował ważnych decyzji w emocjach ,aby miał cierpliwość do ks.Michała ,aby traktował go z ojcowską miłością.Za ks.Michała o zdrowie i siły na polu ewangelizacyjnym.O wsparcie Matki Bożej i siłę Ducha Świętego.I za mnie,abym miał siły głosić Słowo Boże i pracować na rzecz innych.Za moją mamę o zdrowie i opiekę Matki Bożej. Serdecznie pozdrawiam Czcigodne Siostry Z szacunkiem Wiesiek Raczyński
Wiesław

Proszę o zdrowie i ujemne wyniki badań dla Julii oraz potrzebne łaski dla niej i całej rodziny.
Agnieszka

Proszę o modlitwę w moich intencjach aby wszystkie sprawy się wyprostowaly. Gdyż jestem już u kresu sił i wytrzymałości. Nie potrafię już tego wszystkiego udźwignąć.
Bogusław

Panie Jezu miłosierny ulecz mojego syna Tomka z uzaleznienia od alkoholu i założenie szczęśliwej rodziny,
Bożena

Prosze o modlitwę, aby PZU nie miało do mnie żadnych rozszczeń finasowych i z nich zrezygnowało, abym jak najszybciej spłacił dług, który zaciągłem w pracy, a axe wypłaciło mi zaległe oszkodowanie, żona chciała drugie dziecko i bym zamieszkać na swoim, amen
Adrian

O uratowanie malzenstwa syna i synowej o ich relacje o laske przebaczenia sobie nawzajem o nawrocenie mojej calej rodziny
Malgorzata

Matko Boża, proszę Cie uproś łaskę wiary i uzdrowienia z nałogów dla Tomka i Maurycego. Skryj ich w swoim matczynym Sercu.
aldi

Proszę o zdrowie dla siebie, o uzdrowienie moich relacji z najbliższymi oraz o przełamanie wszelkich więzów zła w mojej rodzinie. Dziekuję za wszelkie łaski.
Piotr

Rada do spraw Osób Konsekrowanych

Członkowie z urzędu: 

 • Przewodniczący - 
  ks. dr Zbigniew Krzyszowski, 
  wikariusz biskupi do spraw zakonnych, 
  tel. 14-62-67-533; 
  email: zakony@diecezja.tarnow.pl
 • Referentka diecezjalna 
  s. Mária Haščáková SBDNP
  e-mail: sestramariah@gmail.com
 • Zastępczyni Referentki diecezjalnej: 
  S. Margarita (Małgorzata Maria) Bocian CSIC

Członkowie z nominacji:

 • Ks. dr Jan Siedlarz
 • P. Jolanta Szpilarewicz INMK

Członkowie z wyboru:

 • S. Kinga Czaja CMBB
 • S. Ubalda Madej CSSF
 • O. Sylwester Skiba O.Cist.
 • O. Maciej Fryzowicz OFM

Pomoc dla zakonów klauzurowych

Z wdzięcznością i troską myślimy o wszystkich osobach konsekrowanych, ale w szczególny sposób obejmujemy sercem siostry z trzech zakonów klauzurowych naszej diecezji: siostry karmelitanki z Tarnowa, klaryski ze Starego Sącza oraz bernardynki-franciszkanki z Zakliczyna – Kończysk. To właśnie one poprzez swoją trwającą dzień i noc modlitwę i bezgraniczne oddanie się Chrystusowi tworzą dla nas wszystkich wielkie zaplecze duchowe i przestrzeń wielorakiego dobra. Swoim trwaniem przed Bogiem i cichą modlitwą w naszych intencjach (modlitewne SOS) zdają się z pokorą powtarzać swoim codziennym życiem słowa św. Piotra: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję...” (por. Dz 3,6). To właśnie siostry klauzurowe przez swoje ubogie życie i żarliwą modlitwę wypraszają nam u Boga wielkie dobro, które jest cenniejsze od wielu bogactw tego świata. Do pomocy siostrom klauzurowym zachęca nas papież Benedykt XVI, mówiąc: „W szczególny sposób kładę wam na serce losy zakonów kontemplacyjnych. Ich obecność w diecezji, ich modlitwa i wyrzeczenia niech zawsze będą dla was oparciem i pomocą. Z waszej zaś strony starajcie się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, również tym materialnym.” Siostry klauzurowe pozostają przez całe życie w klasztorze, nie mają stałych źródeł utrzymania i są zdane na Bożą Opatrzność oraz ludzką życzliwość i pomoc, również naszą. Wszystkim, którzy drobnym nawet gestem życzliwości, ofiarą czy modlitwą, pomogą siostrom klauzurowym twórczo wypełniać swoje posłannictwo, składam serdeczne „Bóg zapłać” i z serca błogosławię. Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski

Jeśli chcesz pomóc…